PRAHA USTÁLA POVODEŇ, SPOLEČNOST CPI HOTELS OCHRÁNILA SVÉ HOTELY A NABÍDLA JE PRO POTŘEBY EVAKUACE

PRAHA USTÁLA POVODEŇ, SPOLEČNOST CPI HOTELS OCHRÁNILA SVÉ HOTELY A NABÍDLA JE PRO POTŘEBY EVAKUACE

3. června 2013

Praha po jedenácti letech čelila povodním, naštěstí protipovodňová opatření velké vodě odolala. Dotčeny nebyly ani hotely Buddha-Bar Hotel Prague v centru metropole a Clarion Hotel Prague Old Town, který se nachází v těsné blízkosti Vltavy hned za budovou ministerstva průmyslu a obchodu. Operativní plán na stěhování hostů nebyl za potřebí, k žádnému ohrožení nikoho z ubytovaných nedošlo.


„Hosté se samozřejmě o riziko růstu hladiny řeky zajímali, narůstala četnost dotazů také ohledně veřejné dopravy ve městě. Jinak mohu bez nadsázky říci, že turisté rozbouřenou Vltavu vnímali spíše jako atrakci, pozorovali ji z oken a chodili se dívat na nábřeží,“ řekl Jakub Trapek, ředitel Clarion Hotelu Prague Old Town. Společnost CPI Hotels, která provozuje mimo jiné právě hotely Clarion, eviduje jednotky případů zrušených rezervací individuálních pobytů i celých akcí. O náhradních termínech jejich konání s pořadateli jedná, avšak s aktuálně volnými kapacitami jedna z největších hotelových skupin v České republice naložila nejlépe, jak jen mohla. „Rozhodli jsme se veškerou volnou ubytovací kapacitu nabídnout bezplatně krizovým povodňovým štábům pro potřeby evakuovaných osob. A to nejen v Praze ale i v Českých Budějovicích či Ústí nad Labem, kde je v současné době situace asi nejkritičtější," uvedl mluvčí CPI Hotels Jan Burian. Krizové štáby se mohou obracet přímo na jednotlivé hotely, více na www.cpihotels.com.